Прийом учнів до ліцею

 

 

До уваги батьків майбутніх першокласників!

На сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» (https://school.isuo.org/ ) Ви маєте можливість подати заяву на вступ дитини до 1 класу.

Інструкція до електронної реєстрації:

https://drive.google.com/file/d/19uqikZlaGBu0102V1G7XsmVgrN1Boakz/view

 

Освітній процес для 1-х класів у 2022-2023 навчальному році буде організовано за освітньою програмою НУШ (Типова освітня програма під керівництвом О.Я.Савченко) (https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf)

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів

Зарахування, відрахування та переведення учнів закладів загальної середньої освіти починаючи здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»  

 

Правила прийому до 1 класу

          Прийом дітей до 1-го класу закладу освіти здійснюється без конкурсного відбору. Відповідно до статті 9 розділу ІІ Закону України «Про повну загальну середню освіту» для здобуття початкової освіти забороняється проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок дитини )крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти).

Черговість зарахування

          До 1-го класу забезпечується першочергове зарахування  дітей, які проживають на території обслуговування закладу освіти, що підтверджується офіційним документом, який містить інформацію про місце проживання дитини. Першочергово також зараховуються діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми працівників цього закладу освіти.

 Документи, які необхідно подати до ліцею

Для зарахування учня до школи батьки або особи, якi їх замiнюють, подають

– заяву встановленого зразку;

– копiю свiдоцтва про народження (під час подання копії пред’являється

оригінал відповідного документа);

– оригiнал або копiю медичної довiдки за формою первинної облiкової документації № 086-1/о  «Довiдка учня загальноосвiтнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профiлактичного огляду», затвердженою наказом Miністерства охорони здоров’я Украiни вiд 16.08.2010 року № 682, зареєстрованим в Mіністрестві юстицiї України 10.09.2010 року за № 794/18089.

У випадку подання копiй документiв оригiнали мають бути поданi до видання наказу про зарахування.

Зарахування на вільні місця

Батьки мають право подати заяву до будь-якого закладу загальної середньої освіти, до нього дитина може бути зарахована у разі наявності вільних місць. У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу закладу загальної середньої освіти не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, проводиться зарахування на вільні місця  за результатами жеребкування (згідно вимог пункту 2 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування  та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти).

 Теритирія обслуговування

Інформація про фактичну кількість здобувачів освіти станом на 05.09.2022 року