НУШ

Закон України «Про освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Державний стандарт початкової освіти

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti

Навчальні програми для 1-4 класів

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

Концепція «Нова Українська школа»

https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf

Відеороз’яснення МОН України щодо реформи НУШ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/videorozyasnennya

Презентація Концепції НУШ

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/NewSchool_Presentation-final_18-08-2017.pdf

Відео про НУШ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/video-pro-novu-ukrayinsku-shkolu

Впровадження нового освітнього простору

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nop/3metodichni-rekomendatsii.pdf

Новий освітній простір

https://mon.gov.ua/ua/tag/novij-osvitnij-prostir

Для батьків першокласників по НУШ

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/NEW-SCHOOL.pdf

Гра по-новому, навчання по-іншому

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-inshomu.pdf

Шість цеглинок в освітньому просторі школи

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdf