Оцінювання навчальних досягнень учнів

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класів НУШ
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/924.pdf
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класів НУШ
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrschool/08/29/2-klas-nush.pdf
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів НУШ
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1146729-20#Text
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів НУШ
https://osvita.ua/doc/files/news/861/86195/OCINYuVANNYa_OST818.pdf
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (7-11 класи)
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru